Maskiner og udstyr

Vi idéudvikler, tegner og konstruerer specialmaskiner og teknisk udstyr

Automatiske maskiner og robotanlæg

Procesanlæg og udstyr

Trykbærende systemer

MIHTEC er specialister i udvikling af mekaniske løsninger og teknisk udstyr. Vi leverer specialiseret rådgivning og intelligente løsninger til den industrielle sektor, vind-industrien og den maritime sektor.

Vi arbejder på konsulent- og projektbasis fra vores egne lokationer i Klejs og Odense, ligesom vi arbejder on-site hos vores kunder og indgår som en integreret del af processen. I specielle projekter anvender vi samarbejdspartnere, kolleger og underleverandører i Danmark og internationalt, som arbejder efter samme høje standard som MIHTEC. Derfor er vi altid i stand til at efterkomme kundernes behov.

Den teknologiske udvikling er i konstant og hurtig forandring. Hos MIHTEC er vi specialiseret i at identificere kundernes behov. Vi idéudvikler, tegner, konstruerer og implementerer løsninger, der indtænker besparende processer og brugervenlighed, og har samtidig et stort fokus på sikkerhed.

I vores store produktionshaller monterer og tester vi maskiner og udstyr inden levering. Det betyder, at kunden får en effektiv og sikker montage af den nye løsning, der er planlagt og koordineret på detaljeret niveau.

Vores kernekompetencer ligger inden for udvikling, design og konstruktion af maskiner og produktionsudstyr, innovativ udvikling af specialmaskiner inden for standardkoncepter, koncept- og produktudvikling, proces- og produktionsoptimering, projektledelse, risikovurdering af maskiner og processer samt CE-mærkning.