Trykbærende systemer

Der er et stadigt stigende fokus på øget effektivitet, produktivitet og ikke mindst sikkerhed i produktionen

Systemer og udstyr skal være sikkert at anvende for personalet, så der ikke sker personskade eller skade på omgivelserne. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens trykbærende udstyr fungerer optimalt og opfylder alle gældende krav.

MIHTEC er specialister i beregning, konstruktion og produktion af trykbærende systemer. Vi arbejder inden for Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU, der i daglig tale betegnes PED.

Vi udvikler og producerer jeres projekter inden for gældende normer og standarder. Alle beregninger udarbejdes overskueligt og detaljeret, så der er indsigt i alle detaljer. Professionel vejledning, dokumentationspakker og produktionstegninger indgår i alle produktioner.

Konstruktion, beregning og produktion af trykbærende udstyr
  • Beholdere
  • Rørsystemer
  • Sikkerhedstilbehør
  • Trykbærende tilbehør