Om MIHTEC

MIHTEC er en innovativ og moderne virksomhed, der i 2015 blev etableret af Michael Hemmingsen

Ønsket om at komme tættere på kunden, skabe kortere beslutningsveje og samlingen af et dedikeret team af medarbejdere med høje faglige kvalifikationer var udslagsgivende for opstarten.

Michael Hemmingsen startede op i privatboligen, der hurtigt blev for lille, da medarbejderstaben efter få måneder blev udvidet. Virksomheden har i dag domicil ved Klejs og har i 2019 udvidet med et kontor i Odense.

Siden opstarten i 2015 har vi leveret intelligente løsninger og rådgivning til den industrielle sektor, vind-industrien og den maritime sektor. Vi arbejder på konsulent- og projektbasis fra vores egen lokation, ligesom vi arbejder on-site hos vores kunder og indgår som en integreret del af processen. Desuden samarbejder vi med flere underleverandører, der arbejder efter samme høje standard som MIHTEC.

Vi er eksperter og udviklere

Vores kernekompetencer ligger inden for CE-mærkning, innovativ udvikling, design og konstruktion af maskiner og produktionsudstyr og risikovurdering. MIHTEC leverer fagligt kvalificeret rådgivning til store og små virksomheder fra maskinfabrikanter, produktions- og fødevarevirksomheder til energi- og maritimsektoren.

MIHTEC’ ydelser og leverancer er løsningsorienterede på et højt teknisk og innovativt niveau, hvor medarbejdernes motivation og lyst til at gøre en forskel er det drivende element.

Derfor er vores vigtigste ressource vores medarbejdere, deres viden og høje faglige niveau. Vi har typisk en håndværksmæssig baggrund, og vi arbejder kontinuerligt efter at blive bedre og udvikle os selv, så vi altid er opdateret med den nyeste viden på vores fagområder.

MIHTEC har en innovativ tilgang til alle projekter, en hurtig og omstillingsvenlig projektorganisation og korte beslutningsveje. Det er grundlaget for at levere de bedste ydelser og sikre en optimal og effektiv projektgennemførelse, der opfylder vores kunders behov. Vi mener, det gør os til en stærk sparringspartner.

Vi arbejder nationalt og internationalt med udgangspunkt fra vores lokationer henholdsvis i Klejs og Odense.

Innovation & motivation

MIHTECs ydelser og leverancer er løsningsorienterede på et højt teknisk og innovativt niveau, hvor medarbejdernes motivation og lyst til at gøre en forskel er det drivende element.

MIHTEC – din mest betroede medarbejder

Sådan ser vi os selv, for vi er tæt forbundet med vores kunder. Vi har som oftest langvarige fælles projekter, der bygger på tillid og engagement. Når vi indgår i et projekt, er konstruktiv åbenhed en naturlig del af samarbejdet, og samtidig garanterer vi vores kunder den dybeste fortrolighed omkring opgaven. Med andre ord: Vi involverer os og har den erhvervsmæssige selvtillid til at drive de rigtige resultater igennem.

Vores succeskriterium er, at vores leverance altid modsvarer kundens forventninger til en given ydelse eller produkt. Vi stiller med det rigtige hold – hver gang. Kunderne får tilkoblet et team af innovative og erfarne medarbejdere, der er drevet af interesse for faget, og som har lysten til at levere optimale løsninger, der skaber værdi og gør en forskel.

Vores værdigrundlag er grundstenen i MIHTEC og kendetegner det, vi gør og siger

Faglig stolthed

Vi er engagerede i det, vi laver, og sætter en ære i at levere det bedste håndværk og den bedste ydelse – hver gang. Vores tilgang er analytisk, innovativ og nytænkende, baseret på dyb faglig viden. Vi arbejder seriøst og metodisk og omsætter vores viden til at finde løsninger, der giver værdi for vores kunder og øger deres indtjening.

Gennem et tæt samarbejde med vores kunder opnår vi en dybdegående forståelse for kundens situation og behov.

En åben og ærlig kultur

Hos MIHTEC er vi uformelle. Det afspejles i vores flade organisationsstruktur og måden, vi gør tingene på. Vi spiller med åbne kort og siger tingene, som de er. Det gælder internt i organisationen, og det gælder over for vores kunder. Vi mener, at en åben og ærlig kommunikation tjener både os selv og kunderne bedst. De skal kunne stole på, at de får en ordentlig samarbejdspartner – og det får de.

Arbejdsglæde, rummelighed og gode relationer

Den vigtigste ressource i MIHTEC er vores engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi er fælles om at skabe et miljø, hvor der er plads til alle. Alle har noget konstruktivt at bidrage med, og vi tager alle alvorligt. Der skal være plads til den enkelte og livets op- og nedture. Vi støtter hinanden og udviser interesse for hinanden; det giver en balanceret hverdag.

Arbejdsglæden er vigtig, og der skal være plads til udvikling og til sjov. Arbejdsglæde giver en naturlig nysgerrighed, og den kombination skaber en god forudsætning for et konstruktivt og godt samarbejde med vores kunder.

Vores fundament er gode relationer, internt og eksternt. Derfor gør vi dét, der er vigtigt for vores kunder, til vores fokus. Vi skal mærke, at vi vil hinanden; det bidrager til udvikling af optimale løsninger.

Ansvarlighed og troværdighed

Vi tager ansvar for vores arbejde og gør det ordentligt, og vi forventer, at vores kunder og samarbejdspartnere gør det samme. Vi er altid i en tæt dialog med kunden. Det sikrer, at vi tilpasser os de behov, som kunden har, og udfører netop dét faglige arbejde, der opfylder dette behov. Hurtigt og præcist.

Vi optræder venligt og kompetent og leverer en god og servicemindet kundeservice.