ATEX

ATmosphere EXplosives

Hos MIHTEC har vi erfaring med ATEX (ATmosphere EXplosives), der omhandler områder, hvor dampe, letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv bliver blandet med luft og kan medføre en eksplosiv atmosfære.

Kendte områder, der er klassificeret som farlige, er fx benzin-, sprit- og gasanlæg. I andre industrier som korn-, foderstof-, gødnings-, fødevare- og tekstilindustrierne er der også områder, der kan klassificeres som eksplosionsfarlige. De klassificerede områder opdeles i zoner.

ATEX-direktiverne er europæiske regler inden for eksplosionsfarlige områder. Det omfatter mekanisk og elektrisk materiel, sikringssystemer og komponenter samt forskrifterne for installationer, inspektion og reparation, der gælder i eksplosionsfarlige områder.

ATEX kan ikke stå alene. Når vi arbejder med løsninger, tager vi højde for andre krav (standarder og direktiver) til generel maskinsikkerhed, arbejde med kemiske stoffer, trykbærende udstyr, el-tavler mm.

Kravene kan inddeles i hovedområder:

  • Zoneklassificering – inddeling af potentielle eksplosive områder
  • Maskiner, materiel og sikringsudstyr, der skal være eksplosionssikre – overholde direktivets krav om eksplosionssikring og brandsikring

MIHTEC kan assistere med følgende i forbindelse med ATEX:

  • ATEX APV / Eksplosionssikringsdokument
  • Klassifikationsplan (zoneplan)
  • EX-risikovurdering
  • Myndighedsgodkendelser
  • ATEX-inspektion
  • EX-godkendelse af produkter
  • Koordinering med bemyndiget organ (Notified body)