CE-mærkning

Flere direktiver stiller krav om CE-mærkning, og i sådanne tilfælde kan MIHTEC assistere og rådgive fabrikanter med CE-mærkning i overensstemmelse med lovpligtige krav fra EU

Hos MIHTEC har vi den nødvendige erfaring og ekspertise til at udføre hele processen i CE-mærkningen eller levere den som delelementer efter kundens ønsker: risikovurdering, dokumentation, tekniske dossierer, brugervejledninger og udfærdigelse af overensstemmelseserklæringer. MIHTEC kan desuden producere CE-skiltet.

Vi tilbyder også konsulentbistand, hvis fabrikanten af maskinen selv ønsker at udføre opgaven.

Vi udfører CE-mærkning af: