El på maskiner

Elektrisk udstyr på maskiner er i de fleste tilfælde nødvendigt

MIHTEC råder over flere konsulenter med elektrisk baggrund og kan rådgive og assistere med design af elektrisk udstyr på maskinen. Vi har fokus på de krav, der er stillet i standarden EN 60204-1 med tilhørende referencestandarder.

Vi kan også forestå verificering af dokumentationen for det elektriske udstyr med henblik på sikkerhed og sundhed.