FAQ

En CE-mærkning er tilknyttet produktet. Det er et ufravigeligt krav for, at produktet må markedsføres og sælges i EU

CE-mærkningen består af:

Risikoidentifikation og risikovurdering

Nogle produkter kan være omfattet af flere direktiver, fx maskindirektivet og direktivet for trykbærende udstyr.

Mærkning efter harmoniserede standarder findes på en række produkter

De harmoniserede standarder beskriver i detaljer, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes. De harmoniserede standarder gælder i alle EU-lande.

Et teknisk dossier, herunder bruger-manualer

Producenten er ansvarlig for at få udarbejdet den tekniske dokumentation, også kaldet det tekniske dossier. Det dokumenterer, at produktet opfylder direktivets krav og indeholder bl.a.: fabrikantens navn, produktionssted, konstruktions- og fabrikationstegninger, beskrivelser og forklaringer.

Liste

Over standarder, der anvendes helt eller delvist.

Risikovurdering

Der indeholder en beskrivelse af de valgte løsninger med henblik på at opfylde de lovmæssige krav samt resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser, fx gennemgang af faresituationer, der kan opstå, sandsynligheden for, at de opstår, samt konsekvensanalyse af en opstået faresituation.

Planlægning

Af arbejdsopgaven og brug af sikkerhedsforanstaltninger, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Overensstemmelseserklæring

Når produktet er færdigt, udarbejder MIHTEC en overensstemmelseserklæring. Erklæringen indeholder oplysninger om: direktiver, standarder, normative dokumenter, producentens kontaktoplysninger og oplysninger om evt. tredjepart.

En fysisk CE-mærkning af produktet

Udformning af CE-mærket, og hvor det skal placeres på produktet, varierer. Det sker efter de harmoniserede standarder og/eller af generelle standarder i direktivet.