Maskiner

Maskiner, der anvendes inden for EU, skal som udgangspunkt være CE-mærket

Der er dog maskiner, hvor kravet ikke finder anvendelse, bl.a. delmaskiner eller gamle maskiner. Fælles for alle maskiner er, at de skal være sikre at anvende. Alle maskiner fra og med 1995 skal være CE-mærkede.

Maskindirektivet omhandler, hvilke sundheds- og sikkerhedsmæssige krav der gælder for alle maskiner, der skal markedsføres i EU. Direktivet indeholder de overordnede krav til indretning af maskiner samt relevant dokumentation og mærkning.

Maskindirektivet er vedtaget for at optimere sikkerheden og reducere de ulykker, der er direkte forbundet med at betjene maskiner, og for at sikre samme niveau af sikkerhed ved handel over grænser inden for EU.

Direktivet omfatter:

  • Maskiner
  • Udskifteligt udstyr
  • Sikkerhedskomponenter
  • Hejse- og løftetilbehør
  • Kæder, tove og stropper
  • Aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler
  • Delmaskiner

Eksisterende maskiner:

Hos MIHTEC hjælper vi med at risikovurdere samt komme med forslag til nødvendige ændringer. Dette kan være i forbindelse med sammenbygning af nye og eksisterende maskiner i en produktionslinje.

Vi tilbyder også en gennemgang af, om de installerede maskiner overholder de gældende krav, og belyser, hvilke sikringsløsninger der bør etableres.