Risikovurdering

Risikovurdering i forbindelse med indretning af maskiner har til formål at sikre, at de farer, der kan opstå, minimeres mest muligt for bl.a. personer, husdyr og miljøet

Kravene til et acceptabelt niveau er bl.a. angivet i form af standarder, der anvendes i forbindelse med løsningsforslag. Risikovurderingen foretages med en systematisk gennemgang, der omhandler alle maskinens faser, lige fra håndtering til skrotning.

Hos MIHTEC anvender vi bl.a. SafexpertTM til risikovurdering, hvor standarden EN ISO 12100 anvendes.

En risikovurdering indeholder:

  • Maskinens begrænsninger, herunder den tilsigtede brug.
  • Gennemgang af, hvilke faresituationer der kan opstå.
  • Vurdering af sandsynligheden for, at faresituationerne opstår, samt konsekvenser for, hvad faresituationerne kan medføre.
  • Løsninger for indretninger, samt evt. sikkerhedsforanstaltninger, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Resterende risici overføres bl.a. til brugsanvisningen.