Teknisk dossier

Fabrikanten er ansvarlig for at få udarbejdet den tekniske dokumentation, også kaldet det tekniske dossier

Det dokumenterer, at produktet opfylder direktivets krav, og indeholder bl.a.: fabrikantens navn, identitet, produktionssted, konstruktions- og fabrikationstegninger, beskrivelser og forklaringer, el-diagrammer, rapport over afprøvninger samt brugsanvisning.

Hos MIHTEC kan vi hjælpe med, at den tekniske dokumentation bliver samlet, så den består af de rigtige dokumenter, der kan forlanges udleveret til myndighederne.

Det tekniske dossier skal være tilgængeligt for relevante myndigheder i mindst 10 år. De danske myndigheder er Arbejdstilsynet eller Sikkerhedsstyrelsen.